Ѓурѓај: Учестуваше на работен состнаок преку Интернет на работната група на словенските малцинства во ФУЕН 

Работната група на словенските малцинства во Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН) ја одржа својата прва средба преку Интернет. Бидејќи РГСМ не успеа да се сретне уште од семинарот на словенските малцинства во Блејбург / Плиберк, Австрија, во ноември 2019 година, поради пандемијата COVID-19, беше организирана и онлајн состанок. Речиси половина од сите членови ја прифатија поканата, така што 13 организации членки беа присутни преку нивните претставници. Ангелика Млинар, претседател на работната група на словенските малцинства (РГСМ) во ФУЕН и потпретседател на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН) ја отвори средбата со поздравување и презентација на тековната состојба. На агендата беше размената на мислења за актуелната состојба во време на коронавирус и ефектите врз словенските малцинства, како и за тековните и идните активности на РГСМ. Покрај другите, во работа на состнаокот преку интернет учестуваше и претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај. Македонското друштво “Илинден“-Тирана како членка на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН), истовремено е и дел на работната група на словенските малцинства во ФУЕН. Новата брошура и почетната страница на РГСМ беа подетално презентирани, како и плановите за претстојниот Семинар на словенските малцинства и ФУЕН Конгрес 2020 (доколку ситуацијата СОВИД-19 ги ​​дозволи овие настани). Генералниот секретар на ФУЕН, Ева Пензес, подетално ги објасни можностите и предизвиците. Некои малцинства објавија исклучително тешка состојба како последица на пандемијата COVID-19, што веќе го покажа истражувањето на ФУЕН? ФУЕН и РГСМ би сакале да го коментираат ова во иднина. Сите со нетрпение го очекуваме следното (се надеваме лично) обединување! Македонско друштво ”Илинден” од Тирана е член на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН) од 16. мај 2015 година и дел од Работната група на словенските малцинства при ФУЕН.