Сувенири

Македонско друштво “Илинден”-Тирана нуди продажба на повеќе сувенири. За порачка контактирајте не’ на е-маил drustvo.ilinden.tirana@live.com

1. Фрешери

 

2.Народни носии на македонското национално малциство во Албанија