Сувенири

Македонско друштво “Илинден”-Тирана нуди продажба на повеќе сувенири. За порачка контактирајте не’ на е-маил drustvo.ilinden.tirana@live.com

1. Фрешери

2. Налепница

3.Народни носии на македонското национално малциство во Албанија