Македонско друштво “Илинден”- Тирана е против новата административно-територијална поделба

 

Македонско друштво “Илинден”- Тирана и Македонско друштво “Илинден”- Тирана Огранок Голо Брдо е против новата административно-територијална поделба, со 61 општини усвоени од страна на собраниската комисија за територијалната реформа, бидеќи во новата териториална поделба ја опфака само Општина Пустец, Македонско друштво “Илинден”-Тирана и  Македонско друштво “Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо бара и општините во Голо Брдо и Гора да останат самостојни бидеќи таму живе голем дел на македонското малцисто. За македонското национално малциство во Република Албанија е чекор назад за почитувањето на правата на македонците припојувањето на општините во Голо Брдо и Гора. Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо има надеж дека парламентот на Република Албанија, нема да дозволи да гласа новата мапа на административно-територијална поделба.

Македонско друштво “Илинден”-Тирана

Македонско друштво “Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо


www.ilinden-trana.com