Бирн – Албанија на 29.05.2015 година во Хотел Туризам во Бурел организира тркалезна маса за територи

 

Бирн-Албанија на 29.05.2015 година во Хотел Туризам во Бурел организира тркалезна маса за териториалната поделба, присутни беа и преставници на Македонско малциство. Преставникот на Македонско малциство покрена проблемите што ги има македонското население во Голо Брдо со новата териториална поделба, се истакна потреба да има една општина во областа Голо Брдо. Македонско малциство се престави со претседателот на Македонско друштво “Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо Ули Халилај. Тркалезната маса се реализира со поддршка од Комисијата за демократија на амбасадата на САД во Тирана.


www.ilinden-tirana.com