Брошура на работната група на словенските малцинства (АГСМ) при ФУЕН за првпат и на македонски јазик