Благодарница “Илинден“

Благодарницата “Илинден“ се дели од 06.02.2010 година од Mакедонско друштво “Илинден“ -Тирана за особен придонес за Македонското национално малциство во Република Алабнија и придонес за Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана. Благодарницата “Илинден“ се доделува на поединци граѓани, на правни лица, државни органи, установи, владини и невладини организации, дипломати, меѓународни организации и други асоцијации. Благодарницата “Илинден“ е симбол на признание што се доделува за работи и дела што заслужуваат признание, гo доделува и врачува лично претседателот на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана г-дин Никола Ѓурѓај.

Благодарницата “Илинден“

 1. Г-дин Александар Чочоски – Скопје, Република Македонија (2010)
 2. Г-дин Никола Костоски – Скопје, Република Македонија (2010)
 3. Амбасада на Република Македонија во Тирана, Република Албанија (2010)
 4. Тримакс Картографија – Скопје, Република Македонија (2012)
 5. Културен Центар “Скрб и Утеха – Тиха”- Скопје, Република Македонија (2013)
 6. Македонски Клуб “Илинден”-Латзен – Хановер, Република Германија  (2013)
 7. Г-дин Eрјон Танај – Координатор на Македонско друштво “Илинден”-Тирана (2013)
 8. Г-дин Павли Никола – Автор на книги, стати за Македонците во Голо Брдо (2014) – (1937 – 2018)
 9. Г-дин Незир Меча – Потпретседател на Македонско друштво “Илинден”-Тирана (2014)
 10. Г-дин Ули Халилај – Претседател на Македонско друштво “Илинден”- Огранок Голо Брдо (2014)
 11. Проф.д-р Катерина Тодороска – Научен советник во Институт за Национална Историја Скопје, Република Македонија (2015)
 12. Г-дин Џевит Дрини – Активист во Тирана член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана (2015)
 13. Г-дин Ибраим Фетаху – Активист во областа Голо Брдо член на Mакедонско друштво “Илинден“-Огранок Голо Брдо (2015)
 14. Г-дин Митрe Шутку – Автор на неколку книги, стати за Македонците во Голо Брдо (2015)
 15. Г-дин Мојси Халилај – Активист во Голо Брдо член на Mакедонско друштво “Илинден“- Огранок Голо Брдо (2015)
 16. Нипром – Струмица, Република Македонија (2015)
 17. Г-дин Хамит Гордани – Активист во Тирана член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана (2015)
 18. Г-дин Вело Цфарку – Автор на книги, стати за Македонците во Голо Брдо (2016) – (1935 – 2020)
 19. Г-дин Ѓорѓија Џорџ Атанасоски – Претседател на Македонската алијанса и сопственик на Тв Сонце во Република Македонија (2016)
 20. Проф. д-р Васил Дрвошанов – Научен советник во Институтот за Македонски јазик во Скопје, Република Македонија (2016)
 21. Г-дин Фатри Фетаху – Активист во Голо Брдо, член на Mакедонско друштво “Илинден“- Огранок Голо Брдо (2016)
 22. Здружение Илинденски Марш Христо Узунов – Охрид, Република Македонија (2016)
 23. Ѓ-ѓа Фидана Ќулханџиу – Активист на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана и дописник на Македонски весник “Илинден” (2016)
 24. Г-дин Арманд Мија – Активист во Тирана член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана (2016)
 25. Македонско меѓународно движење за човечки права – Канада (2017)
 26. Г-дин Беќир Ала – Понарешен советник на Македонска алијанса за европска интеграција во Општина Требиште, член на Mакедонско друштво “Илинден“-Огранок Голо Брдо (2017)
 27. Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија – Скопје, Република Македонија (2017)
 28. Г-дин Иќмет Ислами – Активист од Мало Острени (Малестрени), Голо Брдо член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана  (2017)
 29. Г-дин Мартин Бибовски – Добидник на конкурсот за логото по повод 10-годишнината од формирање на македонско друштво “Илинден“-Тирана (2017)
 30. Г-дин Едмонд Темелко – Градоначалник на општина Пустец, областа Мала Преспа и Претседател на Македонска Алијанса за Европска Интеграција МАЕИ (2018)
 31. Г-дин Тодор Петров – Претседател на Светски македонски конгрес – Скопје, Република Македонија (2018)
 32. Г-дин Слободан Петров – Подржувач на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана – Хановер, Германија (2018)
 33. Г-дин Агим Синанај – Активист во областа Голо Брдо, член на Mакедонско друштво “Илинден“- Огранок Голо Брдо (2018)
 34. Печатница Европа 92 Кочани, Република Македонија (2018)
 35. Проф.д-р Илинден Спасе – Автор на книги стати за македонското национално малцинство во Република Албанија пишува на македонски јазик и албански јазик (2019)
 36. М-Р Естела Ѓурѓај Карамешиноска – Историчар, секретар на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана и дописник на Македонски весник “Илинден” (2019)
 37. Г-дин Васил Стерјовски – Секретар на Македонска Алијанса за Европска Интеграција (МАЕИ), активист на Македонско национално малциство во Албанија и основач на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана (2019)
 38. Г-ѓа Савиола Лока – Основач на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана (2019)
 39. Ѓ-ѓа Микета Mеча Шкала – Основач на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана (2019)
 40. Д-р Ели Луческа – Директорка на Институт за старословенска култура – Прилеп, Република Македонија (2019)
 41. Д-р Мери Стојанова – Директорка на Национална Установа „Завод и Музеј“ – Битола, Република Мкедонија (2019)
 42. Г-ѓа Елени Заркада – Понарешен советник на Македонска Алијанса за Европска Интеграција (МАЕИ) во општина Билишта, активист на Македонско национално малциство во Билишта (2019)
 43. Сара Џелили – Автор на поези, активист во Елбасан, член на Mакедонско друштво “Илинден“- Огранок Голо Брдо и дописник на Македонски весник “Илинден” (2019)
 44. М-р Андреа Алексовски – Подржувач на Македонско национално малциство во Балканот -Скопје, Република Македонија (2020)
 45. Г-ѓа Вера Тодоровска – Новинарка – Дебар, Република Македонија (2020)
 46. Г-дин Кенан Мимидиновски – Новинар – Дебар, Република Македонија (2020)
 47. Г-дин Ламбе Шатровски -Член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана и дописник на Македонски весник “Илинден”, активист на Македонско национално малциство во Албанија (2020)
 48. Федералната унија на европските националности (ФУЕН) – Германија (2020)
 49. Работна група на словенски малцинства (АГСМ) – Работна група при Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН) (2021)
 50. Г-дин Макарцев Максим Максимович – Виш научен соработник во Институт за славистика на Руската академија на науките – Москва, Руска Федерација (2021)
 51. Г-дин Едмонд Османи – Администратор на административна единица Требиште областа Голо Брдо, и потпретседател на Македонска алијанса за европска интеграција (МАЕИ) (2021)
 52. Проф. д-р Кимет Фетаху – Претседател на Македонско политичко друштво “Мир”, еден од првите активисти на Македонците во Република Албанија со потекло од областа на Голо Брдо (2022)
 53. Проф. д-р Вита Која – Професор на Економскиот факултет во Тирана, автор на осум книги – томови посветени на народното творештво од областа Голо Брдо и активистка на Македонско политичко друшвото “Мир“ (2022)
 54. Г-дин Александар Стојановски – Скопје, Репубика Македонија (2022)
 55. Г-дин Антонио Јанески – Скопје, Репубика Македонија (2022)
 56. Г-дин Адам АргиновПодржувач на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана – Сиднеј, Австралија (2023)
 57. Г-дин Кристо Мазнику – Понарешен претседател на Комитетот на Македонска алијанса за европска интеграција за Тирана и понарешен претседател на Политичко друштво “Мир” – Огранок Тирана и активист на Македонско национално малциство во Република Албанија со потекло од областа Голо Брдо (2023)
 58. Г-дин Јован Попи – Активист на Македонско национално малциство во Република Албанија со потекло од Ербеле, областа Поле, Маќелара (2023)
 59. Г-дин Ивзи Абази – Активист на Македонско национално малциство во Мало Острени (Малестрени) областа Голо Брдо (2023)
 60. Г-дин Јован Шкмби – Советник на Македонска алијанса за европска интеграција во Советот на Општина Поградец и претставник во Советот на Округот Корча (2024)
 61. Д-р Весна Мојсова-Чепишевска – Редовен професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, поранешен директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија (2024)
 62. М-р Иван Антоновски – Асистент на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија (2024)
 63. Г-дин Живко Лазаров – Претседател на Македонски клуб “Илинден”-Лацен, Германија (2024)
 64. Г-дин Дејан Костески – Претседател на Ракометен клуб “Енхалон“, Струга, Република Македонија (2024)
 65. Г-дин Далибор Станковиќ – Новинар во „Нова Македонија“, Скопје, Република Македонија (2024)