Македонско друштво “Илинден“-Тирана ги повикува сите македонците да дадат потпи за SafePack Печати
Среда, 28 Март 2018 15:48


Македонско друштво ''Илинден''-Тирана е рамноправен член на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН) и како дел од иницијатива за малцинство SafePack “Ти не си сам. Еден милион потписи за разновидност во Европа” ги повикува сите македонци во Албанија и Европа да дадат свој потпис за ова важна кампања за правата на малциствата во европа вклучуваќи и македонското национално малциство во Албанија и во Европа во следниот линк може да се даде свој потпис www.minority-safepack.eu

 

 


 

www.ilinden-tirana.com