Меморандум за соработка Илинден и Сонце Печати
Сабота, 11 Октомври 2014 15:03

 

 

Македонско друштво “Илинден”-Тирана преставувано од претседателот на друштвото г-дин Никола Ѓурѓај и Здружението на Македонците по потекло од Албанија “Сонцe”-Скопје Република Македонија преставувано од преседателот г-дин Едмонд Сотир на 11.10.2014 година во Скопје, Македонија потпиша меморандум за соработка во областа на културата. Со овој меморандум за соработка двете огранизации се обврзуваат на меѓусебна соработка и помош во рамки на нивните можности во натамошната своја работа и при спроведување на активностите од заеднички интерес.


www.ilinden-tirana.com