Семинар "Биди иницијатор на промени" Печати
Среда, 18 Јуни 2014 22:45

 

Локалната канцелариа на Микрософт за Албанија и Метаморфозис од Репблика Македонија, во соработка со Движењето “Доста” на 18 јуни 2014 во  Хотел Тирана Интернационал организира ден посветен на невладиниот сектор "Биди иницијатор на промени". Присутни на семинарот беше претседателот на Македонско друштво “Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо г-дин Ули Халилај и потпретседателот г-дин Алфред Садику.


Претседателот на Македонско друштво “Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо Ули Халилај

 

Microsoft NGO Connection Day е посветен на граѓанските организации ќе им овозможи да ги подобрат своите вештини во користење на ИКТ преку интерактивни програми, но исто така да научат повеќе за користењето на можностите кои ги нуди  Микрософт со програмата Youth Spark.

 

www.ilinden-tirana.com