Соопштение Печати
Петок, 30 Мај 2014 14:26

 

Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Огранокот во Голо Брдо е првото друштво од Македонско национално малциство што стана дел од THE ALBANIAN CROWD ова е платформа на сите организации во Република Албанија, која обезбедува информации за секторот на граѓански организаци, малциски организаци и општествени претпријатија во Албанија. Исто така заедничка цел на платформата е унапредување и соработка помеѓу организациите на граѓанското општество. Овој проект се спроведува преку Партнери Албанија и Центарот за менаџирање со Конфликти помогнато од Амбасадата на САД во Тирана. Платформа ке објавува информаци за секторот на граѓанското општество, пројекти и други активности на организации.

Линк:

Македонско друштво “Илинден” –Тирана

http://www.thealbaniancrowd.org/site/item/shoqata-maqedonase-ilinden-tirane/

Македонско друштво “Илинден” –Тирана Огранок Голо Брдо

http://www.thealbaniancrowd.org/site/item/maqedonase-ilinden-tirane-dega-golloborde/

 

www.ilinden-tirana.com