Меѓународен ден на мајчиниот јазик Печати
Петок, 21 Февруари 2014 16:22

На 21 февруари е прогласен за Меѓународен ден на мајчиниот јазик од страна на Организацијата за образование, наука и култура на Обединетите нации (УНЕСКО) на 17 ноември 1999 година на 30-тата сесија на Генералната конференција во 1999 година.Më 21 shkurt u shpall Dita Ndërkombëtare Gjuha e Nënës nga Organizata e Kombeve të Bashkuara (UNESCO) në 17 nëntor 1999 në sesionin e 30-të të Konferencës së Përgjithshme në vitin 1999


www.ilinden-tirana.com