Петгодишнината на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана Печати
Четврток, 06 Февруари 2014 09:11

Претседателот на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана г-дин Никола Ѓурѓај по повод петгодишнината на друштвото додели Благодарница “Илинден”. Mу се додели на г-дин Незир Меча потпретседател на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана, на г-дин Павли Никола овтор на неколку книги, стати за македонското национално малциство во Република Албанија, и на г-дин Ули Халилај Претседател на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана Огранок Голо Брдо. Благодарниците се доделени  за особен придонес за Македонското Национално Малциство во Република Алабнија и афирмација на Mакедонското друштво “Илинден“-Тирана. Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана од нејзиното формирање на 06.02.2009 година има работено за заштитата на етничкиот, јазичниот, културниот и национални традиции на македонското национално малцинство во Република Албанија, како и зајакнување на одличните односи меѓу Републик Македонија и Република Албанија.


 

Благодарница “Илинден” г-дин Незир МечаБлагодарница “Илинден” г-дин Павли Никола


Благодарница “Илинден” г-дин Ули Халилај


www.ilinden-tirana.com