Македонски (Macedonian)Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
Дома Благодарници

15894413 10210265541826869 1337301706468601472 n

logo-fakturi

Macedonians rights in Albania

Macedonians in Albania
 
Благодарници
Благодарница "Илинден"

 

Благодарницата “Илинден” се дели од 06.02.2010 година од Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана за особен придонес за Македонското национално малциство во Република Алабнија.

Награда “Илинден” се дели од Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана за особен придонес за Македонско национално малциство во Република Алабнија и Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана.

Благодарницата и наградата “Илинден”се доделуваат на поединци граѓани, на правни лица, државни органи, установи, владини и невладини организации, дипломати, странски физички и правни лица, меѓународни организации и други асоцијации. Благодарницата и наградата “Илинден” се симболи на признание што се доделуваат за работи и дела што заслужуваат признание, ги доделува и врачува лично претседателот на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана.

 

Благодарницата “Илинден”

 

01. г-дин Александар Чочоски - Скопје, Република Македонија (2010)


02. г-дин Никола Костоски - Скопје, Република Македонија (2010)03. Амбасада на Република Македонија во Тирана, Република Албанија (2010)04. Тримакс Картографија – Скопје, Република Македонија (2012)


05. Културен Центар “Скрб и Утеха - Тиха”- Скопје, Република Македонија (2013)


06. Македонски Клуб “Илинден”-Латзен - Хановер, Република Германија  (2013)


07. г-дин Eрјон Танај - Координатор на Македонско друштво “Илинден”-Тирана (2013)


08. г-дин Павли Никола - Автор на книги, стати за Македонците во Голо Брдо (2014)


09. г-дин Незир Меча - Потпретседател на Македонско друштво “Илинден”-Тирана (2014)


10. г-дин Ули Халилај - Претседател на Македонско друштво “Илинден”-Тирана огранок Голо Брдо (2014)


11. проф.д-р Катерина Тодороска - Научен советник во Институт за Национална Историја Скопје, Република Македонија (2015)


12. г-дин Џевит Дрини - Активист во Тирана член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана (2015)


13. г-дин Ибраим Фетаху - Активист во областа Голо Брдо член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана огранок Голо Брдо (2015)


14. г-дин Митрe Шутку - Автор на неколку книги, стати за Македонците во Голо Брдо (2015)


15. г-дин Мојси Халилај - Активист во Голо Брдо член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана огранок Голо Брдо (2015)


16. Нипром - Струмица, Република Македонија (2015) 


17. г-дин Хамит Гордани - Активист во Тирана член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана (2015)


18. г-дин Вело Цфарку - Автор на книги, стати за Македонците во Голо Брдо (2016)


19. г-дин Ѓорѓија Џорџ Атанасоски - Претседател на Македонската алијанса и сопственик на Тв Сонце во Република Македонија (2016)20. проф. д-р Васил Дрвошанов научен советник во Институтот за Македонски јазик во Скопје, Република Македонија (2016)21. г-дин Фатри Фетаху активист во Голо Брдо, член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана огранок Голо Брдо (2016)22. Здружение Илинденски Марш Христо Узунов – Охрид, Република Македонија (2016)23. проф.д-р Илинден Спасе - Автор на книги стати за македонското национално малцинство во Република Албанија пишува на македонски јазик и албански јазик  (2016)24. г-дин Арманд Мија - Активист во Тирана член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана (2016)


25. Македонското меѓународно движење за човекови права - Торонто, Канада (2017)


26. г-дин Беќир Ала - Понарешен советник на Македонска алијанса за европска интеграција во Општина Требиште, член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана огранок Голо Брдо (2017)27. Македонската Православна Црква - Охридска Архиепископија - Скопје, Република Македонија (2017)28. г-дин Иќмет Ислами - Активист од Мало Острени (Малестрени), Голо Брдо член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана  (2017)


29. г-дин Мартин Бибовски - Добидник на конкурсот за логото по повод 10-годишнината од формирање на македонско друштво “Илинден“-Тирана (2017)


30. г-дин Едмонд Темелко - Гадоначалник на општина Пустец и Претседател на Македонска Алијанса за Европска Интеграција (2018)


31. г-дин Тодор Петров - Претседател на Светски македонски конгрес - Скопје, Република Македонија (2018)


32. г-дин Слободан Петров - Хановер, Германија (2018)


33. г-дин Агим Синанај активист во областа Голо Брдо, член на Mакедонско друштво “Илинден“- Огранок Голо Брдо (2018)


34. Печатница Европа 92 Кочани, Република Македонија (2018)