Македонски (Macedonian)Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
Дома Архива

15894413 10210265541826869 1337301706468601472 n

logo-fakturi

Macedonians rights in Albania

Macedonians in Albania
 
Покана Македонско друштво "Илинден"-Tirana

Покана

Македонско друштво "Илинден"-Тирана ги поканува сите членови, по повод на 90 годишнината од раѓањето на Никола Беровски, истакнат учител, учебникар за Македонското Национално Малциство во Република Албанија, во Националниот Историски Музеј во Тирана, се организира културно манифестација каде ќе се промовира издание на неговиот Македонско-Албански речник од авторот г-дин Фоте Никола.Ве покануваме да бидете присутни на 21.11.2013 година во 17-30 часот

Ftesë

Shoqata Maqedonase "Ilinden"-Tiranë i fton të gjithë antarët në kuadrin e 90 vjetorit të lindjes së Nikolla Berovskit, mësues,hartues teksesh shkollore për minoritetin maqedonas në Republikën e Shqipërisë dhe përkthyes i shquar, në Muzeun Historik Kombëtar, organizohet aktiviteti kulturor ku do të promovohet ribotimi i fjalorit të Nikolla Berovskit Maqedonisht-Shqip nga autori Z. Foto Nikolla. Ju ftojmë të merrni pjesë më 21.11.2013 Ora 17-30


www.ilinden-tirana.com