Македонски (Macedonian)Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
Дома

15894413 10210265541826869 1337301706468601472 n

logo-fakturi

baner1

Macedonians rights in Albania

Macedonians in Albania
 
Соопштение: PDF Печати Е-пошта
Четврток, 09 Февруари 2017 09:44

 

 

Македонско друштво “Илинден”-Тирана го осудува тврдењето на Друштвото за бугарско - албанско пријателство од Корча. Категорично ги негираме тврдењата на Друштвото за бугарско - албанско пријателство дека во Албанија живеат Бугари. Македонско друштво ‘’Илинден’’-Тирана ги отфрла тврдењата Друштвото за бугарско - албанско пријателство од Корча, дека во Албанија има Бугари, како груб фалисфикат на историјата и вистината. Во територија на Република Албанија ниту имало ниту има Бугари, така било, така и ќе остане. Членовите на Друштвото за бугарско - албанско пријателство од Корча со земените бугарски пасоши се обидува да создава Бугари во Албанија кои ги нема.


Македонско друштво “Илинден”-Тиранa

Претседател Никола Ѓурѓај

 
Пети роденден на Mакедонскиот весник "Илинден" PDF Печати Е-пошта
Понеделник, 06 Февруари 2017 20:48

Пред пет години, како двоброј за фебруари и март, беше испечатено првото издание од македонскиот весник “Илинден” весник на Македонското друштво "Илинден"-Тирана. Имајќи го во предвид фактот што во изминативе пет години, весникот предизвика голем интерес кај читателската публика во Република Албанија и сред Mакедонската дијаспора ширум светот. Според бројната дописка, која пристигнува на електронската пошта на Редакцијата на Македонски весник "Илинден" како и од другите преписки со читателите, забележително е дека во петгодишниот период весникот прерасна во медиум кој со сериозноста и пристапот во објавувањето на темите, е интересен и корисен за Mакедонско национална малцинство во Република Албанија, но и за промоција на активностите на Македонската дипломатија во правец на подобрување на животот на Македонското население вон границите на својата држава. Во дел од дописите се истакнува и тоа дека читателите искажуваат „особена почит кон Редакцијата, која на најдобар можен начин одбра да ја промовира македонштината во овие бурни времиња преку пишаниот збор. Нивната мисија да го одржуваат и поттикнуваат македонскиот идентитет во Република Албанија преку културен израз целосно ја остваруваат. Сакаме да веруваме дека ваквата нивна активност ќе биде соодветно поддржана од државните институции како во Република Албанија така и во Република Македонија, но и од Македонците ширум светот. По повод петгодишниот јубилеј на Македонски весник "Илинден" од Тирана, Редакцијата има чест да ги поздрави и да им се заблагодари на сите свои соработници, кои несебично помогнаа во конципирање на тематската и визуелната содржина на весникот. Воедно, Редакцијата се заблагодарува и на читателската публика, која со покажаниот интерес кон содржините што ги понуди весникот покажа дека тој навистина ја допре сржта на проблемите на Македонците во Република Албанија.

 

 

 

www.ilinden-tirana.com

 
Благодарници “Илинден” по повод осумгодишнината од основањето на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана PDF Печати Е-пошта
Недела, 05 Февруари 2017 10:15

Претседателот на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана г-дин Никола Ѓурѓај, по повод осумгодишнината од основањето и плодната работа на друштвото, донесе одлука да додели Благодарници “Илинден”. Благодарницата се дава на лица за нивните особени заслуги за научниот и стручниот ангажман и перманентните активноси во насока на зачувување и одржување на македонскиот идентитет на припадниците на македонското национално малцинство во Република Албанија. Предложените лица за добивање на Благодарница “Илинден” покажале особен придонес за животот, историјата, културата и зачувување на автентичната македонска традиција. Со тоа помагаат за подобрување на секојдневието на македонското национално малциство во Република Албанија и афирмација на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана. Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана од неговото формирање на 06.02.2009 година во Тирана, Албанија континуирано работи на заштитата на етничкиот, јазичниот, културниот идентитет и национални традиции на македонското национално малцинство во Република Албанија. Една од задачите на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана е и таа да ги следи и забележува значајните активности и ангажмани на одделни лица во поглед на создавање на благосостојба сред населението во Албанија. Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана  изготви листа на кандидати за добитници на Благодарница “Илинден”.

Оваа година Благодарница “Илинден” се доделува на:

1. Македонското меѓународно движење за човекови права -Торонто, Канада

2. Македонската Православна Црква - Охридска Архиепископија - Скопје, Република Македонија

3. г-дин Беќир Ала - Активист во Требиште областа Голо Брдо понарешен советник во Општина Требиште на Македонска Алјанса за Европска Интеграција, член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана Огранок Голо Брдо

4. г-дин Мартин Бибовски - Добидник на конкурсот за логото по повод 10-годишнината од формирање на македонско друштво “Илинден“-Тирана - Скопје Република Македонија

5. г-дин Иќмет Ислами - Активист од Мало Острени (Малестрени) областа Голо Брдо член на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана


 

 

 

 

 

 

www.ilinden-tirana.com

 
Потпишана семакедонската платформа за македонците во соседството PDF Печати Е-пошта
Сабота, 04 Февруари 2017 19:31

На 15-тиот семакедонски собир по повод 145 години од раѓањето на револуцонерот Гоце Делчев, 4-ти февруари 2017 годиина во Прилеп, представници на македонските организации од Р. Македонија, Р. Грција, Р. Бугарија, Р. Србија, Р. Албанија, Р. Косово, Р. Хрватска и дијапората ја донесоа следната:


Д Е К Л А Р А Ц И Ј А


1. Согласно со општите меѓународни акти за правото на слободно изјаснување и самопределување, правото на слободна мисла и слободно изразување, личните права и слободи на личноста и граѓаните, ние, Македонците, како и сите други нации од соседството, имаме своја матична држава Република Македонија. Која е и држава на другите национални заедници кои живеат во неа и ги уживаат сите граѓански права, исто како македонскиот народ, а кои национални заедници, имаат, културни матици како држави, во соседството (Албанија, Грција, Бугарија, Србија и др.), Р.Македонија исто така е и културна матица на македонскиот народ кој живее во соседните држави и диаспората. На различните национални заедници во државите на Балканот треба да се гледа како на своевидно богатство и разноличност, кои треба да бидат мост за соработка на Балканот, а не предмет на манипулација за остварување на големодржавничките идеи.

2. Македонскиот идентитет и ентитет се потврдени со неприкосновени, аргументирани и содржајни сознанија – културни, историски, демографски, лингвистички, антрополошки и тие не треба да бидат тема на никакво оспорување или негирање.

3. Националните симболи на Република Македонија се дел од македонскиот идентитет, македонската култура и историја и не смеат да бидат предмет на пазарење за создавање на сегашни или идни владини коалиции или за други политички пазарења.

4. Негирањето на македонскиот идентитет, македонската нација, македонскиот јазик и култура, кое доаѓа од официјалните власти и политичари на соседните држави, Албанија, Грција, Бугарија, Србија, не значи ништо друго, туку само грубо кршење на основните права на Македонците, гарантирани со општите меѓународни акти.

5. Република Македонија, да застане на браникот на правата на Mакедонците во соседните земји, и таа обврска да биде вратена во Уставот на Р. Македонија.Поради фактот што Р. Македонија е држава во која се применуваат највисоките стандарди во остварувањето на правата на другите национални заедници, бараме да се применува принципот на реципроцитет, односно Р. Македонија да бара и другите држави да ги имаат истите стандарди за македонските национални заедници во тие држави

6. Бараме Скопје и Тирана да потпишат билатерален договор за основните права на Македонците во Албанија и на Албанците во Македонија, на реципроцитетна основа.

7. Владата на Република Македонија, под итно, да ги прекине преговорите за разликите околу името на Република Македонија со Република Грција и членството во Обединетите нации и во сите меѓународни организации да го продолжи под нејзиното уставно име Република Македонија, без латинична транскрипција на македонски јазик (Republika Makedonija), туку на англиски јазик – Republic of Macedonia, со нотифицирање на македонскиот народ и македонскиот јазик што е и дирекна разлика со северната грчка провинција Македонија и југозападната бугарска провинција Македонија и претставува основа за потврда од страна на Генералното собрание на Обединетите нации со донесување на Резолуција од негова страна.

8. Бараме политичките фактори на Европската Унија да разберат дека цената која ја бараат од Македонците од Република Македонија, за влез во Европската Унија, солидаризирајќи се со Р. Грција за промена на нашето вековно име е превисока. Промента на името на Р. Македонија, заедно со невидениот притисок од страна на соседите на Република Македонија, кои не ја признаваат ни територијата, ни границите, ни народот, ни јазикот, ни државата, ни црквата, ќе доведе до долгорочна и трајна дестабилизација на Македонија, регионот и Балканот во целина. Само влезот во ЕУ под уставното име Р. Македонија може да ги запечати сите аспирации на соседите и обезбеди стабилност на Балканот.

ОМО -"Илинден" - Р. Бугарија
ОМО - "Илинден Пирин" - Р.Бугарија
“Македонско Едукутивно културно движење” - Воден Р. Грција
“Македонска алијанса за Европска интеграција”- Р. Албанија
Друштво "Илинден" - Тирана Р.Албанија
Друштво "Мост" - Голо Брдо Р.Албанија.
Друштво "Гора" - Р.Албанија.
“Заедница на ислмизираните Македонци” - Р.Макеоднија
Друштво "ГОРА" - Косово Р.Албанија
“Заедница ма Македoнците” - Р.Србија
Граѓанска иницијатива "Не-Има" - Р.Македонија


Средбата на Здруженија на Македонците од соседните државни започна вчера вечер во градската библиотека “Борка Талески”, каде претставниците на здруженијата разговараа за проблемите со кои се соочуваат нашинците во Албанија, Грција, Бугарија, Србија, Хрватска.

 
Денеска се одбележуваат 145 години од раѓањето на Гоце Делчев Македонскиот револуционер PDF Печати Е-пошта
Сабота, 04 Февруари 2017 08:41

 

Македонија и Македонците во татковината и во светот одбележуваат 145 години од раѓањето на великанот на македонското револуционерно движење во дваесеттиот век Гоце Делчев. Панихида за помен на името и делото на Гоце Делчев во 11.00 часот во дворот на црквата “Свети Спас“ до Калето, ќе одржи Поглаварот на Македонската Православна Црква - Охридска Архиепископија Неговото Блаженство г.г. Стефан Архиепископ Охридски и Македонски со свештенослужители од Скопската Епархија. Свежо цвеќе на гробот на Гоце Делчев ќе положат делегации на Владата на Република Македонија, претседателот на Република Македонија, Армија на Република Македонија, градот Скопје, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, МАНУ, Инситутот за национална историја и Музејот на ВМРО, како и делегаци на Македонците од соседите земји, училишта и установи кои го носат неговото име. Свежо цвеќе на гробот на Гоце Делчев ќе положат и делегации на Светскиот Македонски Конгрес, Сојузот на Македонците од Егејот, Сојузот на Македонците со исламска религија и Матицата на иселениците од Македонија. Идеологот на македонската револуционерна борба е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, Егејскиот дел на Македонија, во семејството на Султана и Никола Делчеви. Визионерот, кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен натпревар на народите, се школувал во гимназијата во Солун и на Воената академија во Софија. Учителствувал во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМОРО работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на Организацијата. Учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО (1896), а до 1901 година бил задграничен претставник на ВМРО во Софија. Делчев е убиен од турска војска, на 4 мај 1903 година во селото Баница во екот на подготовките за Илинденското востание. Тој бил против прераното започнување на востанието и заедно со својата чета ја обиколувал Македонија за да ја согледа состојбата. Вечна му слава и памјат. Амин!


www.ilinden-tirana.com

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Страница 8 од 64